Goran Marinković

Dr um. Goran Marinković (1962) je diplomirao na Odseku za duvačke instrumente – fagot  i na Odseku za kompoziciju i orkestraciju na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Poslediplomske studije je završio na Odseku za duvačke instrumente – fagot. Stekao je titulu doktora umetnosti 2013. godine, (oblast kamerna muzika) sa temom „Profilacija zvuka i interpretativna uloga fagota u kamernim delima srpskih kompozitora 20. i 21. veka“, mentor mr Zorica Ćetković.

Tokom svoje umetničke karijere bio je član i prvi-solo fagotista Beogradske filharmonije i Državnog kamernog orkestra Cyprus State Orchestra. Takođe, Goran Marinković je prvi-solo fagotista orkestra Camerata Serbica.

Iz delovanja u okviru kamerne muzike izdvajamo: član kamernog ansambla „Beogradski barokni kvartet“, član duvačkog kvinteta „Less Bacchanalles“, „Ansambl za novu muziku“. Trenutno je član ansambla „Gradilište“,član „Beogradskog kamernog seksteta“ i kamernog ansambla „Novosadski duvački kvintet“.

Goran Marinković imao je veliki broj solističkih resitala i koncerata kamerne muzike. Izdvajamo: samostalni resital, ciklus „Susret s umetnikom“ 2005. godine ; serija koncerata – Nacionalna koncertna sezona 2008.; resital, galerija Artget KC Beograda 2008.; dva koncerta duvačkog seksteta u Zadužbini Ilije M. Kolarca 2009. godine; koncert kamerne muzike Večernja promenada u Zadužbini Ilije M. Kolarca 2010. godine; koncert kamerne muzika za instrumentalni kvintet i septet, sala Beogradske filharmonije 2010.godine; koncert kamerne muzike i izvođenje autorskog dela Goran Marinković i prijatelji 2011.godine ; Profilacija zvuka i interpretativna uloga fagota u kamernim delima srpskih kompozitora 20. i 21. veka, koncert u sali Studentskog kulturnog centra 2013. godine; dva koncerta ansambla  „Beogradski kamerni sekstet“ u sali SKC-a i sali Beogradske filharmonije 2016. godine; dva koncerta  ansambla „Novosadski duvački kvintet“ u Sali Beogradske filharmonije tokom 2017. godine; koncert profesora i studenata Katedre za kamernu muziku FMU u Zadužbini Ilije M. Kolarca 2017. godine; dva koncerta ansambla „Novosadski duvački kvintet“ u svečanoj sali Gradske kuće u Novom Sadu 2017. godine…

Kompozicije Gorana Marinkovića izvođene su na Tribinama savremenih kompozitora u Opatiji i Beogradu, na koncerima u okviru BEMUS-a i na brojnim koncertima u zemlji i inostranstvu. Njegova dela izvođena su i u alternativnim prostorima koji afirmišu stvaralaštvo savremenih autora.

Na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu je u zvanju redovnog profesora na Katedri za kamernu muziku za rad sa duvačkim ansamblima.