PRAVILNIK MEĐUNARODNOG TAKMIČENJA FLAUTISTA „MIODRAG AZANJAC“ Beograd, 30.03.- 01.04.2019.

Osnovna muzička škola „Vladimir Đorđević“ Beograd organizuje Drugo
međunarodno takmičenje kamerne muzike „Olivera Đurđević“.

Pravo učešća na Takmičenju imaju redovni i vanredni učenici osnovnih i
srednjih muzičkih škola i fakulteta muzičke umetnosti u Srbiji i inostranstvu.

Takmičenje se održava u Osnovnoj muzičkoj školi „Vladimir Đorđević“
Beograd, Vatroslava Jagića 5, 29. i 30.03.2019. godine.

PROPOZICIJE

Pravo učešća na takmičenju imaju kamerni ansambli od 2 do 9 članova,
uključujući sve kombinacije instrumenata, vokalno-instrumentalne sastave i
klavirski duo (četvororučno).

Kategorije

I kategorija – učenici mlađih razreda OMŠ (I-III razred za šestogodišnje; I i II razred za četvorogodišnje; I razred za dvogodišnje školovanje) – do 5 minuta
II kategorija – učenici starijih razreda OMŠ (IV-VI razred za šestogodišnje; III i IV razred za četvorogodišnje; II razred za dvogodišnje školovanje) – do 8 minuta
III kategorija – učenici I i II razreda SMŠ – do 12 minuta
IV kategorija – učenici III i IV razreda SMŠ – do 15 minuta
Najmanje 2 kompozicije različitih epoha.
V kategorija – studenti osnovnih i master studija – do 20 minuta

Najmanje 2 kompozicije različitih epoha.

Ansambli u svim kategorijama izvode program po slobodnom izboru, u
skladu sa propisanom ukupnom minutažom i preciziranim zahtevima.
Napomena: Kategorija se određuje prema članu ansambla na najvišem
stepenu školovanja.

Prijavljivanje učesnika se vrši isključivo elektronskim putem, u onlajn
formularu koji se nalazi na naslovnoj strani web stranice škole
www.vladimirdjordjevic.edu.rs
Izvod iz matične knjige rođenih i dokaz o uplati donacije predaju se direktno
sekretaru žirija, na dan Takmičenja.

ROK ZA PRIJAVLJIVANJE je 05.03.2019.

Dua u svim kategorijama uplaćuju donaciju u iznosu od 3.500 dinara.
Tria u svim kategorijama uplaćuju donaciju u iznosu od 4.000 dinara.
Kamerni ansambli od 4 do 9 članova u svim kategorijama uplaćuju donaciju u iznosu od 4.500 dinara.
Ansambli iz inostranstva uplaćuju donaciju po dolasku na Takmičenje.
Donacija se uplaćuje na tekući račun OMŠ „Vladimir Đorđević“Beograd, broj
840-1461666-15, svrha uplate: „Donacija za Takmičenje kamerne muzike“.U slučaju otkazivanja nastupa od strane takmičara, organizator nije u obavezi da vrati donaciju.

Nagrade

I nagrada – od 95 do 100 poena
II nagrada – od 85 do 94.99 poena
III nagrada – od 75 do 84.99 poena
Pohvala – od 70 do 74.99 poena

Ukoliko dva ili više ansambala ostvare isti broj poena, plasman utvrđuje žiri.
U okviru svake kategorije u kojoj nastupi više od jednog ansambla,
prvoplasiranom ansamblu, sa najmanje 95 poena dodeljuje se specijalna
nagrada pod nazivom Laureat kategorije.
Među Laureatima I i II kategorije, na osnovu odluke stručnog žirija, bira se
jedan ansambl, kome se dodeljuje specijalno priznanje pod nazivom
Laureatza OMŠ.
Među Laureatima III i IV kategorije, na osnovu odluke stručnog žirija, bira se
jedan ansambl, kome se dodeljuje specijalno priznanje pod nazivom
Laureatza SMŠ.
Laureat V kategorije automatski stiče specijalno priznanje pod nazivom
Laureatza FMU.
Pored diplome, Laureatima može biti uručen i pehar, kao i dodatni pokloni,
o čemu odluku donosi Organizator u dogovoru sa sponzorima Takmičenja.

Pojedini dobitnici prvih nagrada u svakoj kategoriji mogu učestvovati na
završnom koncertu koji je otvoren za publiku. O učešću ansambala i sastavu
programa odluku donosi Organizator Takmičenja.

Nastupe ansambala ocenjivaće stručni žiri sastavljen od eminentnih
muzičkih pedagoga iz Srbije i inostranstva, čija će imena biti blagovremeno
objavljena na web stranici škole.

Putne troškove, troškove smeštaja i ishrane, snose sami takmičari.

Organizator zadržava pravo snimanja, reprodukovanja, kao i prenosa
programa Takmičenja, bez naknade takmičarima.

Organizator ne snosi odgovornost za eventualne povrede takmičara ili
oštećenja/krađu instrumenata za vreme Takmičenja.

Za sve dodatne informacije budite slobodni da nas kontaktirate putem
telefona ili e-mail adrese škole:

  • OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA „VLADIMIR ĐORĐEVIĆ“
  • 11 050 Beograd, Vatroslava Jagića 5
  • 011/2452 561
  • 011/3086 445
  • e-mail: oms.vldj@mts.rs
  • račun: 840-1461666-15