Radmila Dinić

RADMILA DINIĆ, diplomirala je klavir na FMU u Beogradu u klasi prof. Arba Valdme i završila specijalističke studije kamerne muzike u klasi prof. Olivere Đurđević. Usavršavala se kod prof. S.A.Sagan i V.Krpana.Kao klavirski saradnik bila je oficijelni korepetitor na festivalima („Flauta uvek i svuda”), takmičenjima (Međunarodno takmičenje P.Konjović) i seminarima (A.Mathias, G.C.Luypaerts, J.Schwarzer). Na polju kamerne muzike ostvarila je veliki broj koncerata od kojih se izdvaja koncert ansambla „Artemis“ na BEMUS-u i koncert “Klasično smelo” u produkciji Jugokoncerta i JDP-a. Svoj dvadesetpetogodišnji pedagoški rad počela je kao profesor klavira, a nastavila kao klavirski saradnik i sada radi kao profesor kamerne muzike u  Muzičkoj školi „Josip Slavenski“ u Beogradu.

Učenici prof. Radmile Dinić ostvaruju visoke rezultate na takmičenjima (Republičko takmičenje,Međunarodno takmičenje D.Jenko) i nastupaju na mnogim koncertima. Kameni sastav “Agilita” je održao koncert u SANU. Veliki broj njenih bivših učenika uspešno je nastavio da se bavi kamernom muzikom u zemlji i inostranstvu. Kao profesor kamerne muzike učesnik je projekta saradnje Muzičke škole „Josip Slavenski“ sa Stacdtische Musikschule iz Nemačke, kao i škole iz Madrida (Adolfo Salazar).